Szabványok és irányelvek

Bár termékeink természetesen az összes irányadó szabványnak és előírásnak megfelelnek, mi folyamatosan többre törekeszünk: Célunk, hogy ezeket lehetőleg túl is teljesítsük. Mindezt azért, hogy az ügyfeleink által – jogosan – elvárt extra biztonságot elérhetővé tegyük.

DIN EN 352 – hallásvédők; általános követelmények

A DIN EN 352 szabvány a munkavédelmi ruházat keretein belül szabályozza a hallásvédő eszközökkel kapcsolatos követelményeket.

A DIN EN 352 szabvány szerinti megfelelő hallásvédő eszköz kiválasztása a munkakörülményektől és a munkahelyi zaj típusától függ. A hallásvédelemre vonatkozó követelmények alapján ezért a hallásvédelem alábbi típusai különböztethetők meg:

 • Füldugó
 • Fültokos hallásvédő
 • Hallásvédelmi védősisakok
 • Zajvédő munkaruházatok

A DIN EN 352 általános követelményein túlmenően a termékspecifikus jellemzőket és követelményeket a későbbi speciális szabványok szabályozzák.

Minden hallásvédő eszközt a DIN EN 352 szabvány szerint kell megjelölni:

 • Gyártó neve vagy márkanév és modellnév
 • EN-szám
 • Behelyezési, használati és viselési utasítások (szükség szerint)
 • Értékeléssel kapcsolatos adatok
 • CE-jelölés
 • Megjegyzések az újrafelhasználhatóságról vagy az egyszeri felhasználhatóságról (a füldugókra vonatkozóan)
 • Jobb vagy bal oldali jelölése (fülbe illeszthető egységeknél)

DIN EN 352-1 – fültokok

A DIN EN 352-1 szabványnak megfelelő fültokos hallásvédők olyan hallásvédő eszközök, amelyek a viselő mindkét fülkagylóját egy-egy funkcionális fültokkal ölelik körül. Az olyan környezetekben, ahol a zajszint és -terhelés sűrű változása esetén gyakran fel kell helyezni, illetve le kell venni az adott eszközt, fültokos hallásvédő viselete javasolt.

A fültokokra vonatkozó DIN EN 352-1 szabvány különböző részei többek között az alábbiakat szabályozzák:

 • Ipari védősisakra szerelt fültokokkal szembeni követelmények (3. rész)
 • Zajszinttől függő fültokokkal kapcsolatos biztonsági követelmények és vizsgálatok (4. rész)
 • Aktív zajcsökkentésű fültokokkal kapcsolatos biztonsági követelmények és vizsgálatok (5. rész)
 • Villamos hangbemenettel ellátott fültokokkal kapcsolatos biztonsági követelmények és vizsgálatok (6. rész)

DIN EN 352-2 – füldugók

A közvetlenül a fülcsatornában vagy a fülben viselt hallásvédő eszközök a DIN EN 352-2 szabvány szerinti füldugónak minősülnek.

A szabályozás szerint füldugók használata a következő esetekben ajánlott:

 • Folyamatos zaj mellett (alacsonyabb zajszintnél)
 • Fültokos hallásvédő alatti erőteljesebb verejtékezés esetén
 • Védőszemüveggel együtt történő viseléskor
 • Más védőfelszerelés, például védősisak, légzésvédelmi eszköz vagy arcvédő viselésekor
 • Fültokos hallásvédő eszközzel együtt szélsőséges mértékű, rövid idejű zajnál

Míg a DIN EN 352-2 a füldugókkal kapcsolatos általános követelményeket szabályozza, addig a 7. rész a zajszinttől függő fültokokra vonatkozó biztonságtechnológiai követelményeket és vizsgálatokat ismerteti.

DIN EN 352-3 – ipari védősisakra szerelt fültokok

A DIN EN 352-3 szabvány az olyan fültokos hallásvédőkkel kapcsolatos követelményeket határozza meg, amelyek közvetlenül vagy közvetetten munkavédelmi sisakokra szerelhetők.

DIN EN 352-7 – Szintfüggő hallásvédő füldugók/fülillesztékek

A szintfüggő hallásvédő füldugók/fülillesztékek arra a célra vannak kialakítva, hogy lehetővé tegyék a fontos zajok érzékelését, magas szintű beállításnál pedig a hangok csillapítását. Használható olyan környezetekben is, ahol megszakított vagy szakaszos zajok (impulzív zajok) fordulnak elő, ugyanakkor más figyelmeztető hangjelzésekre is figyelni kell. Ez a szabvány olyan hallásvédő füldugókra/fülillesztékekre vonatkozik, amelyek elektromos áramkörrel rendelkeznek a hangjavító funkció miatt.

Jelfelismerés meghatározása

A szakmai szövetség által alkalmazott számítási módszer szerint a hallásvédő termékek olyan módon kategorizálhatók, hogy milyen alkalmazási területhez a legalkalmasabbak.

Ezek a megjegyzések a következők:

A zaj- és rezgésszintek munkabiztonsági szabályozása